Lanark News

Monday 28th Sept 2015 - Averages


3142 Lbs av 138.4 1749SQQ av 141.8 1138 Ewes av £55.08 17 Dairy Prime Cattle av 146.8 24 Beef Prime Cattle av 228.7 42 Beef Cows av 125.5 41 Dairy Cows av 92.6 5 Cast Bulls av 108.1 36 Dairy Cattle av £1,367 Read More »

Averages 21st Sept 2015


2980 Lbs av 150.8 1774 SQQ av 154.2 886 Ewes av £60.28 12 Dairy Prime Cattle av 146.4 36 Beef Prime Cattle av 213.6 64 Beef Cows av 120.1 65 Dairy Cows av 89.3 4 Cast Bulls av 105.6 Read More »

Lanark Monday 14th September 2015 Averages


2498 Lbs av 150.9 1436 SQQ av 153.1 974 Ewes av £50.58 11 Dairy Prime Cattle av 152.1 19 Beef Prime Cattle av 229.6 61 Beef Cows av 128.5 40 Dairy Cows av 96.6 2 Cast Bulls av 109 Read More »

Lanark Monday 7th September 2015 Averages


3389 Lbs av 147.5 2075 SQQ av 150.2 842 Ewes av £56.52 10 Dairy Prime Cattle av 150.2 30 Beef Prime Cattle av 226.4 22 Beef Cows av 129.1 60 Dairy Cows av 98.9 3 Cast Bulls av 100.1 Read More »