Lanark News

Lanark Monday 28th April 2014 Averages


2372 Hgts av 213.8 1173 SQQ av 222.7 492 Ewes av 75.34 8 Dairy Prime av 137.8 19 Beef Prime av 220.3 29 Beef cows av 128 25 Dairy cows av 102 8 Otm av 95 5 Dairy Cattle Top of £1880 This Saturday Charity Grand Open Stockjudging and Family Day. 1pm start. Hope to see you then. Read More »

Monday 14th April Averages


2452 Hgts av 206.2 1297 SQQ av 211.2 287 Ewes av 77.96 21 Dairy Prime av 152.3 27 Beef Prime av 217.6 17 Beef cows av 128 23 Dairy cows av 93 13 Otm av 128 9 Dairy Cattle top price 1,480 Read More »